Bohaterowie


Layken Harvey 18
Bez­gra­niczne zaufa­nie ulat­nia się, gdy zda­jesz so­bie sprawę, że jed­nak nie znasz za dob­rze dwóch stron medalu. 


Justin Bieber 21
Najłat­wiej wy­korzys­tać te­go, kto ufa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Layout by selenuhl